Verify User

Chúng tôi rất quan trọng về việc xác minh thông tin người dùng để đảm bảo tính bảo mật và chất lượng dịch vụ. Để xác minh tài khoản của bạn, vui lòng thực hiện các bước sau:

 1. Xác Nhận Thông Tin Tài Khoản:
  • Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên trang web thanhnguyenbatdongsan.com.
  • Kiểm tra và cập nhật thông tin cá nhân của bạn, đảm bảo rằng chúng đang chính xác và đầy đủ.
 2. Xác Minh Điện Thoại Hoặc Email:
  • Nếu chưa làm, xác minh số điện thoại hoặc địa chỉ email mà bạn đã sử dụng để đăng ký tài khoản.
  • Bạn có thể nhận được mã xác minh qua tin nhắn điện thoại hoặc email để hoàn tất quy trình xác minh.
 3. Chấp Nhận Điều Khoản và Điều Kiện:
  • Đảm bảo rằng bạn đã đọc và chấp nhận Điều Khoản và Điều Kiện sử dụng trang web.
 4. Liên Hệ Hỗ Trợ Nếu Cần:
  • Nếu gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình xác minh, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi theo thông tin được cung cấp trên trang web.

Lưu ý rằng quá trình xác minh có thể giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và cải thiện trải nghiệm sử dụng trang web. Cảm ơn bạn đã hợp tác!