terms conditions

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Điều Khoản và Điều Kiện sử dụng trang web thanhnguyenbatdongsan.com. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân theo những quy định dưới đây. Hãy đọc kỹ và hiểu rõ nội dung trước khi tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Điều Khoản Chung:

  • Bằng cách truy cập và sử dụng trang web thanhnguyenbatdongsan.com, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định tại đây.
  • Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc cập nhật bất kỳ phần nào của Điều Khoản và Điều Kiện mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau các thay đổi này đồng nghĩa với sự chấp nhận của bạn đối với những thay đổi đó.

2. Nội Dung và Bản Quyền:

  • Mọi thông tin, hình ảnh, và nội dung khác trên trang web này là tài sản của thanhnguyenbatdongsan.com và được bảo vệ bởi luật bản quyền.
  • Việc sao chép, phân phối, hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào từ trang web này mà không có sự cho phép của chúng tôi là vi phạm quyền bản quyền.

3. Thông Tin Cá Nhân:

  • Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính Sách Riêng Tư của chúng tôi. Thông tin này sẽ không được chia sẻ hoặc tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.

4. Trách Nhiệm Người Dùng:

  • Bạn chịu trách nhiệm đầy đủ về việc duy trì tính bí mật của thông tin đăng nhập và mật khẩu của mình.
  • Việc sử dụng trang web phải tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành.

5. Giới Hạn Trách Nhiệm:

  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng thông tin trên trang web.

6. Liên Hệ:

  • Mọi thắc mắc hoặc khiếu nại về Điều Khoản và Điều Kiện, vui lòng liên hệ chúng tôi qua thông tin được cung cấp trên trang web.

Chúng tôi cảm ơn bạn đã đọc và đồng ý với Điều Khoản và Điều Kiện sử dụng trang web thanhnguyenbatdongsan.com.